22 juli 2009

Till Malmö kommun kandiderar jag med frågor:

- Många problem i Malmö uppstår pga. missförstånd.

De missförstånd är relaterade till kulturella skillnader där folk med olika kulturer är segregerat. För att minska den segregation måste man minska gapet mellan kulturer. Man måste bygga broar och skapa goda relationer mellan människor. SD misstror etablerade politiker med populistiska uttryck som "De tar vara jobben". Vilket är knappast sant, eftersom det råder ganska stor invandring av kvalificerat arbetare, som t. Ex. läkare. Alla människor som söker asyl är undersöta för att se om deras liv är hotade enligt Geneva konvention.

- stoppa Vänsters hån mot bilar.

Det går går inte att ta bart bilar från Malmös gator utan att inte ge en attraktiv alternativ till bilen. Under många år har väster kartellen jobbat aktiv att ta bart bilar från gator genom att stänga eller minska huvudleds gator till enkel filen. Det skapar bara kaos eftersom det går inte ta från människan bilen. Det kollektiva trafiken kan inte ersätta bilen och oftast fungerar dåligt.

- småföretagare.

I Malmö saknas satsning på småföretagare. Man satsar oftast på stora koncern som brukar finnas lång från bostadsområde. Det är viktigt att det finns näringslivet nära bostadsområde, som t.ex. affärer, kaféer frisör. Inte enbart från miljö sidan men också från den sociala sidan.

- Statliga och kommunala enheter ska betjäna medborgaren och inte skapa byråkrati.

Till region Skåne kandiderar jag med frågor:

- kollektivtrafiken

För att möta klimat målen måste man satsa på en fungerande kollektivtrafik som är inte bara miljövänlig, men också konkurrenskraftig! Skånetrafiken kan inte ersätta bilen. Det finns linjer som där bussar kör tomma

Till riksdagen kandiderar jag med frågor:

- Frihandel JA, men med ansvar. Det är inte ok med konkurrens med bidrags pengar som förstör konkurrens och marknad, speciellt i fattiga länder.

- Sänk kostnader, höga kostnaderna för små anläggningsägare, som arbetar med förnybar energi. Nätbolag tar stor avgift.

- Nato är en militär organisation som förlurat sitt mål, dess dominans av USA är inte demokratisk. I dagens komplexa världssamhälle kan man inte lösa stora problem utan samtliga stormakter som Ryssland eller Kina. Man skall satsa mer på att vara mer aktiv I FN istället. Ett alternativ satsning som skulle bidra svenska intresse, skulle kunna vara att gå med i EU:s gemensamma militära satsning.

19 juli 2009

Välkommen till min nya blogg. Snart kommer jag skriva om olika saker, men oftast om politik